Kontaktní adresy

 

Český výbor Mezinárodní komise pro závlahy a odvodňování

Czech Commitee of the International Commission on Irrigation and Drainage

 

 

Sídlo ČV ICID: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Žabovřeská 250, 156 27 PRAHA 5 - Zbraslav

 

Seznam členů exekutivy

 

Funkce

Jméno

E-mail

Telefon

Instituce

předseda

RNDr.Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.

roznovsky@chmi.cz

541 421 020

ČHMÚ, pobočka Brno

místopředseda

Ing. Jan Čermák

mebis@mebis.cz

266 712 864

MEBIS Praha

sekretář

Ing. Radomír Muzikář, CSc.

radomir.muzikar@karneval.cz

515 540 293

OSVČ, Brno

předseda RK

Ing. Jaroslav Bedrna

praha@hydroprojekt.cz

261 102 222

Hydroprojekt CZ, a.s. Praha

hospodář

Ing.Zbyněk Kulhavý, CSc.

kulhavy@hydromeliorace.cz

466 310 265

VÚMOP, v.v.i., prac.Pardubice

člen

Ing. Jaroslav Benda

benda.jar@seznam.cz

515 275 238

Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.

člen

Ing. Marek Nechvátal

nechvatal@vumop.cz

257 921 640

VÚMOP, v.v.i., Praha

člen

Ing. Karel Štěpaník

stepanik4@seznam.cz

549 249 641

OSVČ, Brno

člen RK

Ing. Zdeněk Bárta

barta@zvhs.cz

257 095 468

ZVHS Praha, důchodce

člen

Prof.Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.

vrablikova@fzp.ujep.cz

475 281 111

UJEP FŽP, Ústí n.L.

člen

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.

puncochar@mze.cz

221 811 111

MZe ČR, Praha

člen

RNDr. Josef Skalický, CSc.

josef.skalicky@mzp.cz

267 122 614

MŽP ČR, Praha

člen RK

Ing. Mojmír Soukup, CSc.

soukup@vumop.cz

257 921 640

VÚMOP, v.v.i., Praha

člen

Dr. Ing. Antonín Tůma

tuma@povodi.cz

541 637 222

Povodí Moravy s.p., Brno
     

 

Pozn.: použitá zkratka RK = revizní komise

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace stránky: