Bankovní účet ČV ICID

 

Účet ČV ICID je veden u České spořitelny a.s., oblastní pobočky v Praze 5, Štefánikova 17/247,

číslo účtu: 000000-0127293349/0800

bank name:           Ceska sporitelna, Oblastni pobocka Praha 5

address:                Zbraslavske nam. 459

SWIFT-code:       GIBACZPX

account-no.:          CZ31 0800 0000 0001 2729 3349

beneficiary:           CS vybor mezinarodni komise pro zavlahy a odvodneni

 

Pro úhradu členských příspěvků platí pro rok 2006 následující pravidla:

- číslo účtu/kód banky: 0127293349/0800

- variabilní symbol: Vaše osobní členské číslo (ve formátu XXX) bez mezery následuje rok

           za který jsou příspěvky placeny (ve formátu YYYY - letopočet)

           např.: 0452006 (při osobním členském čísle 45, platba za rok 2006)

- konstantní symbol: - (není třeba uvádět)

- adresát: ČV ICID, Žabovřeská 250, PRAHA 5 - Zbraslav, PSČ: 156 27

- částka:   200,- Kč     pro člena – fyzickou osobu

                100,- Kč     pro člena – fyzickou osobu; snížená částka pro důchodce a pro členy mladší 30-ti let

             1.000,- Kč     pro člena – právnickou osobu za prvního delegovaného zástupce,

                200,- Kč     pro člena – právnickou osobu za druhého a dalšího delegovaného zástupce.

Úhradu členského příspěvku za aktuální rok proveďte vždy do 30.června bankovním převodem, poštovní poukázkou typu A, případně osobně pokladníkovi v individuálně domluvených termínech.

Pro platbu složenkou použijte typ A, vyplněný podle následujícího příkladu.

.

Pozn.: ve vyplněném příkladu je použito členské číslo 45 a platba za rok 2006 (viz Var.symbol)

Příkaz k platbě můžete současně pro jednodušší evidenci avizovat pokladníkovi pomocí E-mailu: kulhavy@hydromeliorace.cz; na stejné adrese lze domluvit místo a termín platby v hotovosti.

 

 

Poslední aktualizace stránky: