Odkazy na WEB-ové stránky

 

Doporučené odkazy na dlouhodobé programy a aktivity

 

Související přímo s činností ICIDu (mezinárodním i národními výbory)

ICID NEwsletter a News Updates jsou na uvedeny WEBové stránce ... pod hesly Web Updates a News

http://www.icid.org/index_e.html

ERWG Letter (jenom poslední číslo) je na WEBové stránce ...

pod heslem Work Results

http://www.erwg.icidonline.org
   
   

 

 

Další programy

Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

www.strukturalni-fondy.cz
   
   
   
   

 

 

Poslední aktualizace stránky: