BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

 

Informace o činnosti odborné skupiny

 

     
 

Náměty a připomínky k činnosti zasílejte prosím na adresu garanta:

Prof. Ing. Jan Šálek, CSc. (salek.j@fce.vutbr.cz)

 

 

Poslední aktualizace stránky: