ZAPROG } Výpočetní program pro řízení závlahového režimu na pozemku

    Metodika 2007 { Zemědělské odvodnění drenáží - Racionalizace využívání, údržby a oprav
    Metadata { Vkládání a editace metadat experimentálních povodí
    Drenážní kalkulátor { Stanovení drenážního odtoku a návrh rozchodu drénů
    V-přeliv { Výpočet a dimenzování měrného přelivu tvaru širokého V
    Deníky { Provádění zápisů o provozu experimentálních ploch
    OKS { Optimalizace krajinné struktury - slovník termínů a MKA
    Monografie { Úpravy vodního režimu půd odvodněním
    Sborník 2005 { Zemědělské odvodnění v kulturní krajině
    Eliminace pro OP{ Uplatnění MKA při výběru eliminačního opatření pro stavby odvodnění
    Separace { Algoritmus pro grafické rozčlenění složek odtoku z povodí
    Regulace { Výpočet efektu regulačního opatření na odvodňovacích prvcích
    Knihovna { Přístup k publikovaným i nepublikovaným dokumentům týmu 'regulace vodních režimů'
 
    Kontakt { připomínky a náměty můžete zasílat na adresu: kulhavy@hydromeliorace.cz
   

 

     
    mapa dostupných SW aplikací na stránkách hydromeliorace.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

{{{ webdesign ivetakulhava