Download - řešení k širšímu využití

Stručný popis   Obsah Formát
Srážkoměr

Program pro zpracování dat snímaných ze srážkoměrných stanic. Vlastní program je uložen v sešitu ANEMO4.xls a je napsán v jazyku VisualBasic pro Excel verze Microsoft Office 97. Sešit obsahuje 3 listy : start programu, vstupní data a srážky. Při své práci vytváří v aktuálním adresáři pomocný soubor BETA.txt, který je možno po skončení práce smazat. V případě systémového hlášení o nedostatku paměti ukončete laskavě program Excel a uzavřete všechny nepotřebné aplikace běžící pod Windows. Potom znovu nastartujte program Excel.

ANEMO4

ke stažení anemo4.zip

374 kB

sešit EXCEL s makry
Drenážní průtokoměr

Program pro zpracování dat snímaných z drenážních šachtic. Vlastní program je uložen v sešitu DRENODT.xls a je napsán v jazyku VisualBasic pro Excel verze Microsoft Office 97. Sešit obsahuje 3 listy : start programu, vstupní data a srážky. Při své práci vytváří v aktuálním adresáři pomocný soubor BETA.txt, který je možno po skončení práce smazat. V případě systémového hlášení o nedostatku paměti ukončete laskavě program Excel a uzavřete všechny nepotřebné aplikace běžící pod Windows. Potom znovu nastartujte program Excel.

Tato verze programu DRENODT počítá denní odtok, minimální dobu překlopení , maximální dosaženou intenzitu, kumulativní úhrn. Denní odtok a kumulativní úhrn jsou počítány jak v objemu, tak v přepočtu na mm srážek. Grafová část je doplněna o graf dosažené maximální denní intenzity drenážního odtoku.

DRENODT

ke stažení drenodt.zip

170 kB

sešit EXCEL s makry
Generátor počasí GenWETP (dle metodiky EPIC)

Program GenWETP je určen k výpočtům vstupních podkladů nutných ke generaci meteorologických dat programem WXGEN. Nahrazuje program WXPARM. Ze vstupního souboru experimentálních meteorologických dat vytváří vstupní soubory pro program WXGEN. Tyto soubory vstupních dat je nutné před použitím programem WXGEN upravit - způsob úpravy je popsán v kapitole "Postup generace počasí". Dále program GenWETP slouží k výpočtu potenciální evapotranspirace z takto vygenerovaných dat. Program je realizován pomocí sešitu GenWETP.XLS excelovské tabulky verze Excel z MS Office 97 . Vlastní programové moduly jsou napsány v extenzi Visual Basicu pro Excel97 ze softwarového systému MS Office 97. Sešit GenWETP.xls obsahuje následujících 5 listů : vstupní data, avxpar.dat, albedo, rychlost větru, EvapoTranspirace. Tuto strukturu excelovské tabulky neměňte. Nevkládejte nové listy. Do listů nevkládejte nové řádky, sloupce nebo buňky. Změnou struktury můžete narušit vazby mezi buňkami a listy a tím znehodnotit program, který váže na stávající strukturu.

Program WXGEN se dá získat na stránkách EPICu : http://www.brc.tamus.edu/epic/index.html .

GenWETP

ke stažení genpocas.zip

542 kB

sešit EXCEL s makry
Přehledy z vlastních měření na experimentálních plochách grafy formát JPG

Poslední aktualizace stránky: