Představení pracoviště

 

VÚMOP, v.v.i. - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - organizační struktura

Žabovřeská 250, 156 27 PRAHA 5- Zbraslav

tel. 257 921 640-42,  fax.: 257 922 139, e-mail: sekretariat@vumop.cz (resp. PRIJMENI.JMENO@vumop.cz)

 

pracoviště Pardubice, B. Němcové 231, 530 02 PARDUBICE

tel..: 466 310 265, 466 300 025, 466 300 041

e-mail: kulhavy.zbynek@vumop.cz

 

 

             Personální obsazení

jméno

hlavní činnost

dislokace

telefon

doc.Ing. Zbyněk Kulhavý,CSc.

osobní stránky

- odvodnění, hydrologie malých povodí, monitorovací systémy Pardubice 466 310 265
606 377 632

Ing. Milan Čmelík

- provoz experimentálních objektů oblasti Skuteč
- monitoring, primární zpracování měřených dat
- expediční práce, pořizování podkladů
Pardubice 607 741 120

Mgr. Igor Pelíšek, Ph.D.

- měření, mapování, zpracování experimentálních dat
- GIS analýzy, revitalizační, protipovodňová a protierozní opatření
- tvorba nástrojů pro fluviální geomorfologii
Pardubice 466 300 025

RNDr. Lenka Tlapáková, Ph.D.

- specialista GIS - aplikace GIS, správa databází
- interpretace materiálů DPZ
Pardubice 466 300 041

Poslední aktualizace stránky: