ZÁVLAHY

 

Informace o činnosti odborné skupiny

Zástupci

Výzkumného  ústavu  bramborářského, Havlíčkův Brod s.r.o. (dále VÚB)

Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy Praha (dále VÚMOP)

Českého výboru Mezinárodní komise pro závlahy a odvodňování (ICID)

FertOrgaNic – projektu 5. rámcového programu EU

 

uspořádali seminář a polní den (9.srpen 2006)

 

Optimální kapková závlaha a přihnojování brambor s využitím statkových hnojiv

(Výsledky EU projektu FertOrgaNic)

 

Program:    
Název příspěvku (ke stažení ve formátu PDF) Přednášející

velikost souboru PDF

Zahájení Ing. B. Vokál, CSc. (ředitel VÚB)  
Fertigace a kvalita brambor pod kapkovou závlahou Ing. J. Vacek, PhD. (VÚB) 1 447 kB

Principy a řízení závlahy brambor

... část 2

... část 3

Ing. J. Zavadil, CSc. (VÚMOP)

4 975 kB

9 475 kB

2 494 kB

Výsledky projektu FertOrgaNic Ing. F. Doležal, CSc. (VÚMOP)    894 kB
Závlaha raných brambor na Jižní Moravě Ing. Jan Benda (Závlahy Dyjákovice, s.r.o.)       28 kB
Vliv netkané textilie na mikroklimatické charakteristiky v porostech raných zavlažovaných brambor Doc. Ing. K. Hamouz, CSc. (ČZU) 3 237 kB
Automatické řízení kapkové závlahy Ing. Jiří Kučera (EMS Brno)    986 kB
Diskuse    
Prohlídka polního pokusu s kapkovou závlahou a techniky ve Výzkumné stanici VÚB Valečov    
 

Náměty a připomínky k činnosti zasílejte prosím na adresu garanta:

Ing. Jaroslav Benda (benda.jar@seznam.cz)

 

 

 

Poslední aktualizace stránky: