Průzkum k návrhu podpory udržitelnosti hydromelioračních staveb v podmínkách ČR


Prováděný v rámci výzkumného projektu TD03000330.
 


V projektu, řešeném v letech 2016-17, jsme analyzovali podmínky udržitelnosti provozu staveb zemědělského odvodnění, závlah a protierozní ochrany půd. Abychom získali názory vlastníků, uživatelů nebo dalších tématiky znalých osob, zpracovali jsme čtyři různé typy dotazníků (vlastník pozemku, uživatel-zemědělec, ostatní typ respondenta, provozovatel závlahy). Tento projekt nepovažujeme za ukončený a žádáme Vás i nadále o sdělení názorů formou vyplnění dotazníku. Výběr vhodného typu dotazníku proveďte prosím po registraci ZDE. (Dotazníky byly buď cíleně distribuovány na konkrétní respondenty, nebo je umožněno vyplnit dotazník na základě Vaší iniciativy, kterou vítáme.)
Naším cílem je otevřít diskusi o optimálních způsobech rozdělení kompetencí mezi vlastníkem, uživatelem a státem (jako nositelem garancí ve vodním hospodářství) pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti těchto hydromelioračních systémů - zahrnující údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace. Do diskuse jsme kromě vlastníků a uživatelů meliorovaných pozemků v rámci celé ČR zapojili také dotčené instituce, spolky nebo profesní komory.
Děkujeme Vám za Váš čas i za pozornost, kterou věnujete tomuto tématu.

Pro vyplnění dotazníku se prosím přihlašte


Nebyli jste osloveni a přesto nám chcete zaslat vyplněný dotazník ? Pro přidělení nového osobního kódu se prosím zaregistrujte ZDE.
Jste-li registrováni a ztratili jste svůj osobní kód, pak jej získáte zde.
V případě dalších dotazů kontaktujte administrátora: kulhavy.zbynek@vumop.cz


Prezentace výsledků, informace a instrukce pro zaregistrované respondenty

Po přihlášení se v této části obrazovky zobrazují podrobnější výsledky anket, zdrojová data a další podklady.

Volně dostupné jsou pouze následující dokumenty:
Představení vydané metodiky - celá metodika je volně ke stažení v e-knihovně (vyžaduje pouze registraci)
Přehledová mapa respondentů - Použití MKA k výběru optimální varianty managementu hydromeliorací
Mapové zpracování výsledků ankety typu "vlastník" - Mapové zpracování výsledků ankety typu "uživatel"
Článek publikovaný ve Vodním hospodářství - Databáze vytvořené pro katastrální území
Brožura A5 k sešití - představení metodiky

Pro případnou písemnou komunikaci prosím používejte adresu:
VÚMOP, v.v.i.
B. Němcové 231
530 02 PARDUBICE