Průzkum, prováděný v rámci zpracování Studie proveditelnosti
závlahové soustavy v oblasti Hustopečsko - I. etapa


Zadaný v rámci veřejné zakázky SPÚ

AQUATIS a.s.

VÚMOP, v.v.i

Geocart CS a.s.


Na předchozí iniciativy SPÚ a MZe a dalších zúčastněných v oblasti podpory závlah navazuje v roce 2019 výše uvedená studie proveditelnosti, která má za cíl rozpracovat koncepční záměr z roku 2018 a zpřesnit parametry hlavního závlahového zařízení ve vybraných k.ú. okresu Břeclav a Brno-venkov.

Abychom získali co nejaktuálnější názory potenciálních zájemců o provozování závlah, napojených na toto hlavní závlahové zařízení, zpracovali jsme dotazník, který lze vyplňovat elektronicky.
Dotazníky byly buď cíleně distribuovány na konkrétní respondenty, nebo je umožněno vyplnit dotazník na základě Vaší iniciativy, kterou vítáme.
Děkujeme Vám za Váš čas i za pozornost, kterou věnujete tomuto tématu.

Pro vyplnění dotazníku se prosím přihlašte


Nebyli jste osloveni a přesto nám chcete zaslat vyplněný dotazník ? Pro přidělení nového osobního kódu se prosím zaregistrujte ZDE.
Jste-li registrováni a ztratili jste svůj osobní kód, pak jej získáte zde.
V případě dalších dotazů kontaktujte administrátora: kulhavy.zbynek@vumop.cz

 Pokud se zajímáte o výsledky předchozí ankety v rámci projektu TAČR-TD03000330

 (k podpoře udržitelnosti hydromelioračních staveb v podmínkách ČR, který byl ukončen v roce 2017)

 použijte odkaz na stránku projektu ZDE.

Prezentace výsledků, informace a instrukce pro zaregistrované respondenty

Po přihlášení se v této části obrazovky zobrazují podrobnější výsledky, zdrojová data a další podklady.


Pro případnou písemnou komunikaci prosím používejte adresu:
VÚMOP, v.v.i.
B. Němcové 231
530 02 PARDUBICE