Průzkum k návrhu podpory udržitelnosti hydromelioračních staveb v podmínkách ČR


Prováděný v rámci výzkumného projektu TD03000330.
 


V projektu, řešeném v letech 2016-17, jsme analyzovali podmínky udržitelnosti provozu staveb zemědělského odvodnění, závlah a protierozní ochrany půd. Abychom získali názory vlastníků, uživatelů nebo dalších tématiky znalých osob, zpracovali jsme čtyři různé typy dotazníků (vlastník pozemku, uživatel-zemědělec, ostatní typ respondenta, provozovatel závlahy). Tento projekt byl již ukončen, některé výsledky poskytujeme k dipozici na těchto stránkách, případně jsou ke stažení v knihovně VÚMOP nebo v knihovně HYDROMELIORACE.CZ.
Naším navazujícím cílem je otevřít diskusi o optimálních způsobech rozdělení kompetencí mezi vlastníkem, uživatelem a státem (jako nositelem garancí ve vodním hospodářství) pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti těchto hydromelioračních systémů - zahrnující údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace. Do diskuse jsme kromě vlastníků a uživatelů meliorovaných pozemků v rámci celé ČR zapojili také dotčené instituce, spolky nebo profesní komory.Prezentace výsledků, informace a instrukce pro zaregistrované respondenty

Po přihlášení se v této části obrazovky zobrazují podrobnější výsledky anket, zdrojová data a další podklady.

Volně dostupné jsou pouze následující dokumenty:
Představení vydané metodiky - celá metodika je volně ke stažení v e-knihovně (vyžaduje pouze registraci)
Přehledová mapa respondentů - Použití MKA k výběru optimální varianty managementu hydromeliorací
Mapové zpracování výsledků ankety typu "vlastník" - Mapové zpracování výsledků ankety typu "uživatel"
Článek publikovaný ve Vodním hospodářství - Databáze vytvořené pro katastrální území
Brožura A5 k sešití - představení metodiky

Pro případnou písemnou komunikaci prosím používejte adresu:
VÚMOP, v.v.i.
B. Němcové 231
530 02 PARDUBICE