Tato stránka potřebuje ke svému chodu zapnutý JavaScript. Zapněte jej prosím.


hledat výraz výsledky řadit podle
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 ››
Zbyněk Kulhavý -

číslo 7/listopad-prosinec 2019
Seriál: Meliorace - problém, nebo pomoc ? 4. část

Jak se mají meliorační stavby udržovat? Co se na nich vlastně udržuje? Iniciátorem i vykonavatelem údržby a oprav pak zpravidla bývá uživatel, často v roli nájemce. To však nemůže být uplatněno, pokud je žádoucí funkci stavby a tedy i nakládání s drenážními vodami nějak změnit (například převádět drenážní vodu do míst jejího využití, akumulovat ji, regulovat ji v půdním profilu nebo stavbu či její část odstranit). V takovém případě může jednat s vodoprávním úřadem pouze vlastník stavby resp. pozemku.
Zbyněk Kulhavý -

číslo 6/ říjen-listopad 2019
Seriál: Meliorace - problém, nebo pomoc ? 3. část

Kde lze najít projektovou dokumentaci ke stavbám odvodnění ? Jaké části projekt obsahuje a proč je dobré disponovat těmito údaji ?
Zbyněk Kulhavý -

číslo 5/ červenec-srpen 2019
Seriál: Meliorace - Problém, nebo pomoc ? 2. část

Jak poznat, je-li pozemek odvodněn ? Podle čeho se pozná funkčnost drenáží ? Existence informačních systémů staveb melioračního odvodnění, jejich úplnost a podrobnost.
Zbyněk Kulhavý -

číslo 4 / květen-červen 2019
Seriál: Meliorace - problém, nebo pomoc ? 1. část

Jak je to s vlastnictvím melioračních staveb? Kdo je vlastníkem (správcem) jednotlivých jejich částí a jak je to s povinností jejich údržby?
Seriál vychází v rámci Selské revue, vydávané Asociací soukromého zemědělství ČR
Zbyněk Kulhavý -

číslo 3/ březen-květen 2020
Seriál: Meliorace - problém, nebo pomoc ? 7. část

Kdy má smysl meliorační odvodňovací zařízení zrušit? A jak postupovat? Jaké jsou legislativní požadavky na provedení změn odvodňovací stavby?
Zbyněk Kulhavý -

číslo 2/ únor-březen 2020
Seriál: Meliorace - problém, nebo pomoc ? 6. část

Co je regulační drenáž a jak funguje ? Dokáže tato odvodňovací stavba nahradit také závlahu ?
Zbyněk Kulhavý -

číslo 1/ leden 2020
Seriál: Meliorace - problém, nebo pomoc ? 5. část

Jak vlastně odvodnění funguje? Kdy odvádí vodu a jakou? Jak se chová při dešti? Minulé díly se více zaměřovaly na odvodňovací stavby samotné. To proto, že v krajině existují, není možné je ignorovat, transport vody poměrně významně ovlivňují a jsou také určitou minulou investicí do pozemku, u níž je třeba stále průběžně posuzovat, zda plní svoji roli či již vyžadují úpravu/korekci. Životnost takové stavby není možné paušalizovat jen na několik dekád. A pokud ano, vhodnější by pak bylo mluvit o tom, že vlastnosti pozemku ovlivnily jednou provždy. Stavba odvodnění má přímý vliv pouze na hladinu podzemní vody. Ostatní vlivy jsou nepřímé.
Zbyněk Kulhavý -

4/ květen-červen 2020
Seriál: Meliorace - problém, nebo pomoc ? 8. část

V tomto díle jsou tématem "vodní družstva". Autor odpovídá na otázky: Proč je třeba podpořit novou legislativou společnou péči o meliorační stavby? Jaké by měla výhody podpora vodních společenství (vodních družstev)?
Zbyněk Kulhavý -

21.5.2020
Drenáže z polí je potřeba vykopat

Velmi často se s tímto názorem setkáváme v komentářích na Internetu, ale někdy i ve vážně míněných doporučeních na konferencích, při diskusích atd. Samozřejmě to je extrém, prakticky nerealizovatelný a to z několika důvodů. V článku (https://ekolist.cz) jsou uvedeny jiné alternativy řešení potřeby zadržovat vodu na zemědělskou drenáží odvodněném pozemku.
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/zbynek-kulhavy-drenaze-z-poli-je-potreba-vykopat
Zbyněk Kulhavý -

2019, listopad
Mohou meliorace přispět k řešení nedostatku vody? Koncept technických opatření v krajině zlepšujících hospodaření s vodou – příklad z praxe.

Modernizace existujících jednofunkčních drenážních systémů na systémy s regulací odtoku mohou přispět k lepšímu hospodaření s vodou v zemědělské krajině. Zachování jejich odvodňovací funkce přitom umožní řešit období, kdy je na pozemku vody přebytek. Systémy by proto bylo neuvážené likvidovat, jak se občas navrhuje. Příklad stavby regulační drenáže, která byla v době výstavby určena k závlaze i odvodnění současně dokumentuje řešení, zlepšující jak krátkodobou retenci vody v půdě po vydatném dešti, tak dlouhodobější akumulaci vody v gravitačních pórech a dotaci hladiny podzemní vody.