Informační systém hydromelioračních staveb (ISHMS)

Projekt NAZV ev.č.QC 1294, řešený v období VI.2001-XII.2002

Anotace projektu

Metodika ISHMS (pro stažení - 1,0MB)

Představení projektu (PWP presentace)

Vzorový projekt ZOS Kačina - zpracovaný s využitím ISHMS (PDF 3MB)

Datový model ve formátu html stránek..

 

Zpracování IS HMS modelového povodí Orlice mapovým serverem (podrobnosti na JPG 2MB).

Provoz mapového serveru byl v roce 2010 ukončen (zde jen titulní strana s popisem vrstev).

Řešení mapového serveru

 

Zpět na stránku HYDROMELIORACE.cz

Aktualizace podkladů ke dni 7.02.2003

Aktualizace stránky 4.10.2012