ZÁPISY JEDNÁNÍ

 

Exekutivy ČV ICID

 

 

Zasedání exekutivy 18.11.2009
Zasedání exekutivy 22.2.2008
Elektronické hlasování 19.10.2007
Zasedání exekutivy 5.10.2007

Zasedání exekutivy 30.3.2007

Zasedání exekutivy 12.9.2006

Záznam z pracovní schůzky skupiny pro organizaci a administrativu z 11.7.2006

Zasedání exekutivy 28.2.2006

 

Poslední aktualizace stránky: