mapa informačních stránek hydromeliorace:
představení řešených projektů výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací

 

QF 3095 Racionalizace využívání, údržby a oprav odvodňovacích staveb

VZ01 Hydroekologické funkce existujících odvodňovacích systémů

ISHMS Návrh Informačního systému hydromelioračních staveb

MŠMT Optimalizace krajinné struktury z hlediska hydrologických režimů

Kontakt Připomínky a náměty můžete zasílat na adresu:

kulhavy(@)hydromeliorace.cz

 

 

 

 

 

 

 

webdesign iv.k.