mapa informačních stránek hydromeliorace

Omlouváme se za dočasné problémy s provozem stránek,
způsobené migrací webhostingu během prosince 2018.

Knihovna Metodiky a další publikace na téma hydromeliorací volně ke stažení

Udržitelnost hydromeliorací Dotazník pro uživatele a majitele meliorovaných pozemků

Povodí Představení experimentálních povodí

Programy Registrace pro využívání vybraných výsledků VaV

VÚMOP v.v.i. Tým řešení vodních režimů půd, pracoviště Pardubice

ČV ICID Český výbor mezinárodní komise pro závlahy a odvodňování

Výzkum Představení vybraných řešených projektů VaVaI

Drenáž Tématická část: Zemědělské odvodnění drenáží

OKS Optimalizace krajinné struktury: SW aplikace

Týmy Interní stránka spolupracujících řešitelských týmů


Kontakt Připomínky a náměty můžete zasílat na adresu:

kulhavy.zbynek(@)vumop.cz

 

 

 

 

 

 

 

webdesign iv.k.