mapa informačních stránek hydromeliorace

 

Udržitelnost hydromeliorací Dotazník pro uživatele a majitele meliorovaných pozemků

OKS Optimalizace krajinné struktury: SW aplikace

Povodí Představení experimentálních povodí

Programy Registrace pro využívání vybraných výsledků VaV

VÚMOP v.v.i. Tým řešení vodních režimů půd, pracoviště Pardubice

ČV ICID Český výbor mezinárodní komise pro závlahy a odvodňování

Výzkum Představení vybraných řešených projektů VaVaI

Drenáž Tématická část: Zemědělské odvodnění drenáží

Týmy Interní stránka spolupracujících řešitelských týmů

Kontakt Připomínky a náměty můžete zasílat na adresu:

kulhavy(@)hydromeliorace.cz

 

 

 

 

 

 

 

webdesign iv.k.