Knihovna dokumentů a nástroje pro podrobnější analýzy

Pro přístup do archívu dokumentů (publikovaných článků, částí zpráv, mapových výstupů atd.) slouží Knihovna dokumentů. Její použití na stránkách umožňuje publikování s registrovaným, bezplatným přístupem do archívu.

Příkladem je následující text: V publikovaném příspěvku je uveden přehled častých důsledků a příčin realizovaných opatření na funkce drenážních systémů při revitalizacích nebo při zalesňování pozemků.